เว็บไซน์ที่มีคำศัพท์อินเตอร์เน็ต

Monday, September 18, 2006

ดูได้เลยนะค่ะ

รายชื่อเว็บไซน์
1. http://www.ict.lb1.lopburi1.net เป็นเว็บไซน์ที่เกี่ยวกับความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์
2.
www.correct.go.th เป็นเว็บไซน์เกี่ยวกับ วารสารบทความ Online เช่น
วารสาร & บทความ HR เอกสารเครือข่ายการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (สพข คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต
คำศัพท์ ฮาร์ดแวร์ (Hardware) หมายถึง เครื่องมือที่จะเข้ามาช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพ
ซอฟต์แวร์ (Software) เป็นสิ่งที่จะทำให้เครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ ขององค์กรที่ได้จัดหามา
ข้อมูลข่าวสาร (Content) คือเนื้อหาสาระที่สำคัญ การดำเนินการขององค์กรเกี่ยวข้องกับการผลิต การประมวลผล การสรุปผล
บุคลากร (Peopleware) การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่จำเป็นต้องพัฒนาบุคลากร
ระเบียบวิธีการปฏิบัติ (Procedure) บางอย่างอาจเปลี่ยนแปลงไป จำเป็นต้องมีการปรับปรุงให้สอดคล้องกับการใช้เทคโนโลยี
3.
www.mydrmobile.com เป็นเว็บที่รวบรวมคำศัพท์ต่างๆมากมายหลายประเภทซึ้งก็รวมทั้งคำศัพท์อินเตอร์เน็ต
4.
http://www.geocities.com เป็นเว็บที่เกี่ยวความรู้ทางด้านอินเตอร์เน็ต
5.
www.truehits.net เป็นเว็บที่เกี่ยวกับการใช้ค้นหาข้อมูลที่ต้องการค้นหาโดยใช้ตัวอักษรพิมพ์เพื่อหา
6.
www.bcoms.net เป็นเว็บที่เกี่ยวความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต
7.
http://webdic.port5.com เป็นเว็บที่เกี่ยวกับการ
8.
http://www.thaisoftware.co.th เป็นเว็บไซน์ที่เกี่ยวกับคำศัพท์ คอมพิวเตอร์ คำศัพท์ คณิตศาสตร์ คำเหมือน และ คำศัพท์ CrossWord Game แปลไทย-อังกฤษ อังกฤษ-ไทย
9.
http://webdirectory.appjob.com เป็นเว็บที่เกี่ยวกับให้ความรู้เกี่ยวกับ E-Commerce ความรู้เบื้องต้นเกี่ยว กับอินเทอร์เน็ต รวม คำศัพท์ อินเทอร์เน็ต สอนการใช้โปรแกรม ...
10.
www.seo-watch.com เป็นเว็บที่เกี่ยวกับการให้ความรู้เรื่อง ประโยชน์ อินเตอร์เน็ต. •, ฟรี อินเตอร์เน็ต. •, จรรยาบรรณ อินเตอร์เน็ต. •, ความเป็นมา อินเตอร์เน็ต. •, แชร์ อินเตอร์เน็ต. •, คำศัพท์ อินเตอร์เน็ต ...
11. www.srru.ac.th/ เป็นเว็บไซน์ที่เกี่ยวกับ ให้ความรู้เกี่ยวกับ E-Commerce ความรู้เบื้องต้นเกี่ยว กับอินเทอร์เน็ต รวม คำศัพท์ อินเทอร์เน็ต สอนการใช้โปรแกรม PIRCH รวมสูตรเกม แนะนำการเล่นเกม; Amalit ...

12.
www.mydrmobile.com. เป็นเว็บที่เกี่ยวกับคอมแพค คอมพิวเตอร์ และ อินเตอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ และ อินเตอร์เน็ต ความรู้ ... คำว่าเอกสารส่วนตัว คำศรัพท์ คำศัพคอม คำศัพท์ คำศัพท์+หลักเศรษศาสตร์ ...13. www.dld.go.th/ เป็นเว็บที่เกี่ยวกับคำศัพท์ Internet และ Network ที่ควรทราบ · มารู้จัก Cookie กันดีกว่า · ความปลอดภัยในการท่องเน็ตที่ควรทราบ · Connect อินเตอร์เน็ตไม่ติดเสียเงินหรือไม่ ...
14.
www.li.mahidol.ac.th เป็นเว็บที่เกี่ยวกับ ระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ต ที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้กับ พจนานุกรมของราชบัณฑิตยสถาน โดยเฉพาะ ... ค้นหาคำศัพท์ คอมพิวเตอร์ คำศัพท์ คณิตศาสตร์ คำเหมือน และ ...
15.
www.eaulib.eau.ac.th ประมวลคำย่อศัพท์เทคนิค : คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต สารสนเทศ และโทรคมนาคม ... SUBJECT, อินเตอร์เน็ต -- คำศัพท์. SUBJECT, คอมพิวเตอร์ -- คำศัพท์. ...
16.
www.expert2you.com คำศัพท์. ความหมาย. ADDRESS. ที่อยู่บนอินเตอร์เน็ต หรือ ที่อยู่ของอีเมล์ ... อินเทอร์เน็ต เป็นระบบเครือข่ายทั่วโลกขนาดใหญ่ ที่ต่อเชื่อม คอมพิวเตอร์ ...
17.
www.mrpalm.com อินเตอร์เน็ต • ดูเว็บแบบ Offline • การใช้งาน Email • การใช้งาน Outlook ... English Thesaurus 55000 คำศัพท์ English Thesaurus 55000 Web: www.beiks.com ...
18.
www.sut.ac.th ครอบคลุมทักษะการอ่าน การฟัง คำศัพท์ และไวยากรณ์ ... คอมพิวเตอร์เพื่อบริการสืบค้นสารสนเทศผ่านระบบ: อินเตอร์เน็ต จำนวน ๙๐ เครื่อง ...
19.
www.edu.nu.ac.th เป็นเว็บที่เกี่ยวกับคำศัพท์ทางคอมพิวเตอร์อินเตอร์เน็ต
20.
www.thaigoodview.com เป็นเว็บที่เกี่ยวกับความรู้เรื่องอินเตอร์เน็ต